Norské podnebí

Podnebí v norsku

Podnebí Norska je ovlivněno oceánem, zejména systémem Golfského proudu. Největší vliv má větev Norského proudu. Jižní oblasti Norska jsou řazeny k mírně teplému, vlhkému podnebí západních pobřeží. Nejvíce srážek spadne na podzim. Na východ od Skandinávského pohoří se táhne pás mírně studeného kontinentálního podnebí s chladným létem. Oblast jižního Skandinávského pohoří je pod vlivem horského podnebí . Za polárním kruhem panuje podnebí tundry.